MC-Bauchemie [Install Adobe Flash Player to view Flash Animation]

MC – Ngành công nghiệp bê tông

Làm cho bê tông tốt hơn

Kiến trúc sư, nhà thầu, nhà sản xuất bê tông thương phẩm, bê tông đúc sẵn đến nhà sản xuất cấu kiện bê tông thành phẩm đều có thể hưởng lợi từ các sản phẩm chất lượng cao của MC bao gồm phụ gia bê tông, phụ gia cho vữa, hợp chất bảo dưỡng bê tông, hợp chất tháo dỡ ván khuôn, sơn trang trí cho bê tông.

Kiến trúc sư, nhà thầu, nhà sản xuất bê tông thương phẩm, bê tông đúc sẵn đến nhà sản xuất cấu kiện bê tông thành phẩm đều có thể hưởng lợi từ các sản phẩm chất lượng cao của MC bao gồm phụ gia bê tông, phụ gia cho vữa, hợp chất bảo dưỡng bê tông, hợp chất tháo dỡ ván khuôn, sơn trang trí cho bê tông.

Chúng tôi hỗ trợ đối tác bê tông của mình bằng các giải pháp kỹ thuật - kinh tế tốt nhất, từ việc thực hiện các thí nghiệm ban đầu trong phòng thí nghiệm (kiểm tra vật liệu đầu vào, thiết kế cấp phối bê tông …) đến việc chuyên chở phụ gia bằng xe bồn chuyên dụng đến tận trạm trộn, an toàn và thân thiện với môi trường. Với hệ thống sản phẩm tiên tiến của mình, chúng tôi đảm bảo cung cấp giải pháp cụ thể cho từng khách hàng, giúp cải thiện chất lượng bê tông, đồng thời đơn giản hóa việc thi công, xử lý và bảo dưỡng bê tông.

Chúng tôi cung cấp hệ thống sản phẩm phụ gia và phụ trợ cho sản xuất bê tông, từ phụ gia phát triển cường độ ban đầu, cường độ cuối cùng cho bê tông, đáp ứng đa dạng nhu cầu chất lượng bê tông … đến hợp chất bảo dưỡng bê tông, hợp chất tháo dỡ ván khuôn, đảm bảo bề mặt bê tông sau khi tháo dỡ đạt được yêu cầu thẩm mỹ cao nhất. Trong trường hợp bề mặt bê tông bị nứt, vỡ do vận chuyển, va đập, chúng tôi cung cấp sản phẩm sửa chữa và trang trí bê tông giúp phục hồi bề mặt bê tông đẹp hoàn hảo như mới.

Hệ thống sản phẩm

Phụ gia bê tông

Chất xử lý bề mặt bê tông

Sản phẩm phục vụ cho công tác bê tông hiện trường.