Miễn trừ trách nhiệm

Trang web này thuộc sở hữu của
MC-BAUCHEMIE MÜLLER GmbH & Co. KG

Nhà máy
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop
Germany

Phone: +49 20 41 101-0
Fax: +49 20 41 101-400

Văn bản hợp pháp: KG (limited partnership)
Trụ sở chính: 45133 Essen
GPĐKKD: A 1052 - Amtsgericht Essen
MST: DE 11 98 80 525


Đại diện:
Josef Verhoven,
MC-Bauchemie Müller GmbH
GPĐKKD: B 888 – Amtsgericht Essen

Tổng giám đốc: Dr.-Ing. Claus-M. Müller, Dr. Ekkehard zur Mühlen.
E-Mail: info(at)mc-bauchemie.de

Liên hệ thông tin liên quan đến website:

Saki M. Moysidis - Bộ phận Marrketing và truyền thông

Phone: +49 20 41 101-0

Fax: +49 20 41 101-688

E-Mail: webmaster(at)mc-bauchemie.de

 

Thông tin hợp pháp:

Trang web được xây dựng dựa trên các qui định chặt chẽ, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin được đăng tải.

Thông tin đăng tải trên website được hiểu là thông tin chung về MC và không thể thay thế cho thông tin tư vấn chuyên ngành, thông tin sản phẩm, ứng dụng ... của sản phẩm do MC cung cấp.  

Với các yêu cầu liên quan đến sản phẩm, chúng tôi đề nghị liên hệ với bộ phận có trách nhiệm của MC thông qua website hoặc liên hệ trực tiếp với trung tâm dịch vụ của MC.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các sự cố trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra từ việc sử dụng các thông tin này. Thông tin trên website được thay đổi liên tục mà không cần báo trước và không có giá trị pháp lý.

Cam kết bảo mật:

Để tải dữ liệu hoặc yêu cầu thông tin, bạn phải cung cấp dữ liệu cá nhân như đã nêu trên trang web này.

MC-Bauchemie ghi lại dữ liệu này, để có thể trả lời các câu hỏi của bạn và cung cấp cho bạn thông tin sản phẩm, thông tin dịch vụ và tài liệu, cũng như cung cấp cho bạn chất lượng dịch vụ tốt nhất có thể liên quan đến công việc của chúng tôi.

MC-Bauchemie sẽ xử lý dữ liệu này một cách bảo mật và chuyển tiếp nó cho các bên thứ ba chỉ khi việc này là tối cần thiết cho việc thực hiện các mục đích nêu trên.