Sản phẩm sửa chữa

Sản phẩm sửa chữa

Nafuflex là hệ thống sản phẩm chống thấm hiệu quả, an toàn và tiết kiệm dùng cho công trình, có gốc polymer biến tính, bitum và không bitum.
Hệ thống chống thấm eco Expert Proof có dạng tạo màng đàn hồi chống thấm và bảo vệ bề mặt

Hệ thống sản phẩm:

  • Vữa ngăn ẩm
  • Vữa trát
  • Vữa ngăn ẩm chân tường
  • Vữa trám dạng lỏng
  • Vữa bơm phụt
  • Sản phẩm xử lý đá tự nhiên (khe và vữa ốp lát đá)
  • Ornaments and stuccowork
  • Vữa kết dính đá