Chất xử lý bề mặt bê tông

Chất xử lý bề mặt bê tông

Ngay cả bê tông chất lượng cao nhất đôi khi cũng có khuyết tật trên bề mặt như bị rỗ, bị biến màu … MC cung cấp hệ thống sản phẩm toàn diện cho việc xử lý, hoàn thiện bề mặt bê tông nhằm mang lại tính thẩm mỹ và bề mặt hoàn hảo cho bê tông. Hệ thống sản phẩm Nafuquick và Emcefix có thể được dùng cho bê tông đúc sẵn hoặc bê tông tại hiện trường.

Hệ thống sản phẩm xử lý bề mặt bê tông:

  • Chất phủ dạng điền đầy
  • Vữa khô nhanh
  • Vữa sửa chữa khô rất nhanh
  • Vữa chèn khe đường bê tông
  • Phụ gia gốc Polymer
  • Phụ gia đông kết nhanh dùng cho chất xử lý bề mặt
  • Hợp chất bảo trì và làm sạch bề mặt
  • Chất độn
  • Dụng cụ