Sửa chữa bê tông

Sửa chữa bê tông

Hệ thống sửa chữa của MC giúp bạn xử lý tất cả mọi vấn đề!
Từ định hình đến bảo vệ chống cháy, từ gia cường kết cấu đến chống ăn mòn điện hóa, tất cả đều có giải pháp

Hệ thống sản phẩm

  • Bảo vệ chống ăn mòn
  • Lớp kết nối
  • Thay thế bê tông
  • Gia cường kết cấu
  • Chất độn dạng mịn và vữa trộn sẵn dạng mịn
  • Lớp phủ dạng khoáng
  • Lớp lót cho bể nước sinh hoạt
  • Hệ thống bảo vệ bề mặt dạng khoáng
  • Vữa láng