Sản phẩm vữa

Sản phẩm vữa

Phụ gia Estrifan khi trộn với vữa trát có tác dụng làm tăng hiệu quả và chất lượng lớp trát, rút ngắn thời gian chờ vữa khô để có thể thi công các lớp sàn bên trên. Trong trường hợp cần xử lý sàn hỏng, MC cung cấp sản phẩm sửa chữa phù hợp. 

Hệ thống sản phẩm

  • Lớp kết nối
  • Vữa tạo phẳng dùng cho sàn
  • Chất cải thiện bề mặt
  • Vữa sửa chữa sàn
  • Phụ gia đóng rắn nhanh cho vữa
  • Phụ gia giữ ẩm cho vữa
  • Phụ gia hóa dẻo
  • Phụ gia phân tán
  • Xi măng đóng rắn nhanh
  • Vữa chảy gốc xi măng