Sản phẩm cho công trình ngầm

Sản phẩm cho công trình ngầm

Bộ phận công trình ngầm của MC - Ombran - hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ và phục hồi công trình ngầm, đặc biệt là hệ thống cống ngầm. Ombran cung cấp giải pháp cải tạo hệ thống thoát nước, hệ thống bơm ngầm và cống ngầm, đáp ứng yêu cầu đặc biệt của đơn vị vận hành, kỹ sư và nhà thầu về độ bền và chi phí.

Hệ thống sản phẩm:

  • Phục hồi cống ngầm và rãnh thoát
  • Phục hồi hệ thống phân ly
  • Trám khe xây dựng
  • Robot thi công
  • Tấm lót