Sản phẩm chống thấm

Sản phẩm chống thấm

Nafuflex là hệ thống sản phẩm chống thấm hiệu quả, an toàn và tiết kiệm dùng cho công trình, có gốc polymer biến tính, bitum và không bitum.
Hệ thống chống thấm eco Expert Proof có dạng tạo màng đàn hồi chống thấm và bảo vệ bề mặt

Hệ thống sản phẩm:

  • Màng bitum
  • Primer cho màng bitum
  • Phụ gia cho màng bitum
  • Sản phẩm không chứa bitum