Sàn công nghiệp

Sàn công nghiệp

Yêu cầu thi công sàn rất đa dạng, từ sàn công nghiệp đến sàn thương mại. Để bảo vệ lâu dài bề mặt sàn, các hệ thống chất phủ khác nhau được sử dụng nhằm mang lại hiệu quả phù hợp.
Bên cạnh đó, yếu tố môi trường và sức khẻ con người cũng được quan tâm khi thiết kế và thi công công trình.

Hệ thống sản phẩm:

 • Lớp phủ bancony
 • Lớp phủ bãi đậu xe
 • Sàn tĩnh điện
 • Sàn trang trí
 • Sàn khô nhanh
 • Vữa sửa chữa
 • Sàn tiêu chuẩn
 • Bảo vệ bề mặt
 • Sàn nhà máy thực phẩm
 • Sàn hệ thống xử lý nước thải
 • Sàn phức hợp
 • Sàn kháng hóa chất
 • Sàn chịu nhiệt
 • Hệ thống WHG