Keo trám khe

Keo trám khe

Vị trí, vai trò và độ co dãn của mỗi loại khe đòi hỏi vật liệu chèn khe và phương pháp trám khe khác nhau. MC cung cấp keo trám khe gốc polysulphide tự chảy có độ đàn hồi và bền hóa cao, đặc biệt thích hợp cho sàn. Ngoài ra, với hệ thống bơm phụt có gia cường và chống thấm tiên tiến, MC có khả năng xử lý các loại khe đa dạng trong xây dựng, kể cả khe có áp lực nước lớn

Hệ thống sản phẩm:

  • Keo trám khe
  • Băng trám khe