Sản phẩm hiện trường

Sản phẩm hiện trường

Hợp chất bảo dưỡng bê tông bảo vệ bề mặt bê tông ướt trước tác động của các yếu tố bên ngoài, tránh hình thành vết nứt. Trong trường hợp bê tông cần bề mặt bóng đẹp, sản phẩm xử lý giúp bề mặt bê tông có tính thẩm mỹ cao. Hệ thống sản phẩm Ortolan chuyên dụng cho việc tháo dỡ ván khuôn sau khi bê tông đóng rắn hoàn toàn, tránh sứt sẹo bề mặt và các góc, cạnh của cấu kiện bê tông.

Hệ thống sản phẩm:

 • Hợp chất tháo dỡ ván khuôn
 • Hợp chất bảo dưỡng bê tông
 • Bê tông và vữa cốt liệu mịn.
 • Chất xử lý bề mặt bê tông
 • Vữa kết dính
 • Vữa đóng rắn nhanh
 • Vữa sửa chữa đóng rắn rất nhanh
 • Vữa chèn khe đường bê tông
 • Phụ gia polymer cho vữa
 • Phụ gia đóng rắn nhanh cho vữa
 • Hợp chất tẩy rửa
 • Hợp chất bảo vệ máy trộn
 • Phụ gia chống thấm
 • Keo trám khe