Sản phẩm bảo vệ bề mặt

Sản phẩm bảo vệ bề mặt

Với mục đích là bảo vệ bề mặt kết cấu chống lại các tác nhân ăn mòn của môi trường, hệ thống bảo vệ chống nước và chịu thời tiết của MC có khả năng chống CO2 khuếch tán, không chỉ giúp bê tông chống tác nhân ô nhiễm, ăn mòn mà còn chống vẽ bậy (Graffiti) lên bề mặt bê tông. Công nghệ độc đáo giúp bề mặt bê tông luôn đẹp như mới.

Hệ thống sản phẩm:

 • Lớp phủ không chống nứt
 • Lớp phủ chống nứt
 • Hỗn hợp xi măng - Polymer
 • Phụ gia chống thấm
 • Phụ gia chống thẩm thấu
 • Chất chống Graffiti
 • Chất làm sạch Graffiti
 • Chất bảo dưỡng bê tông
 • Chất kết dính gốc PU
 • Primer
 • CFK-lamellea and sheets